Onderschat de impact van een huidaandoening niet!

Op onze website staan al diverse huidaandoeningen vermeld. Dit zijn lang niet alle huidaandoeningen. In het onderzoek wat in november 2013 in het Journal of Investigative Dermatology werd gepubliceerd kwamen de onderzoekers tot 1.000 verschillende huidaandoeningen. In 187 landen onderzochten de onderzoekers de ziektelast van 15 huidaandoeningen over de jaren 1990-2010. Ze kwamen tot de conclusie dat in de top 10 hinderlijke aandoeningen zonder fatale afloop maar liefst 3 huidaandoeningen staan.

Het gaat hier onder andere om de schimmelinfecties en de acne problemen.

Op het moment dat je alle huidziektes bij elkaar optelt dan staan deze met zijn allen op nummer 4 in de top 10 gezondheidsproblemen. De lage rugklachten zijn nummer 1 en depressieve klachten zijn nummer 2. De belangrijkste conclusie en aanbeveling van het onderzoeksteam was om de preventie en behandeling van huidaandoeningen veel prominenter op de wereldwijde maatschappelijke gezondheidszorg agenda te plaatsen. Het onderzoek is gepubliceerd in november 2013, in het Journal of Investigative Dermatology.

De huid van de mens is het grootste orgaan. De huid beschermt ons lichaam en organen namelijk tegen invloeden van buitenaf. Huidaandoeningen zijn over het algemeen niet dodelijk. Huidaandoeningen zoals bijvoorbeeld acne of eczeem kunnen echter wel leiden tot psychische problemen of beperkingen waardoor iemand minder goed presteert.

Van belang is dat er in de maatschappelijke gezondheidszorg nog meer aandacht wordt besteed aan huidproblemen. Op 2 februari hebben wij een werkbezoek gebracht aan Tweede Kamer. Ook hier werd het belang van de gezondheidszorg en specifiek het beroep van huidtherapeut nogmaals onderstreept. Lees ook  ons verslag van het werkbezoek aan de Tweede Kamer.