Verslag werkbezoek Huidtherapie Brabant aan Tweede Kamer

Op donderdag 30 januari zijn twee huidtherapeuten van Huidtherapie Brabant mee geweest op werkbezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag. Met een groep van 50 huidtherapeuten vanuit heel Nederland vertegenwoordigde we de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten om daar in gesprek te gaan met twee kamerleden: Lea Bouwmeester (PvdA) en Hanke Bruins Slot (CDA).

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Sabine Uitslag (oud- tweede kamerlid), had het programma voor het werkbezoek georganiseerd. Het doel was het kenbaar maken hoe huidtherapeuten over de toekomst van de zorg denken. De zorg staat namelijk volop in de belangstelling, waardoor er uitdagingen en kansen liggen voor de huidtherapie.

De rol van de huidtherapeut in de zorgketen, de macht van de zorgverzekeraars en de wet BIG waren onderwerpen die besproken werden met de twee kamerleden. De belangrijkste conclusie na het gesprek met Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) was eigenlijk wel dat we als huidtherapeut op inhoud moeten laten zien wat we kunnen. Concreet houdt dit bijvoorbeeld in dat we intensief contact kunnen zoeken met huisartsen. Inhoudelijk kunnen we als beroepsgroep artikelen schrijven en steeds zelf bedenken hoe het naar ons idee beter kan. Ook de naamsbekendheid van ons vak huidtherapie is een belangrijk punt: wat is een huidtherapeut en welke vaardigheden oefent zij uit? Wat verstaan we als huidtherapeut onder bijvoorbeeld multidisciplinair samenwerken?

Met Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) hebben we gesproken over onder andere de directe toegankelijkheid. “Van belang is dat we de regie bij de professionals laten”, aldus Hanke Bruins Slot. Haar belangrijkste punten hierbij waren dat zorgverzekeraars meer zorg zouden moeten inkopen op kwaliteit, dat er een gelijkwaardige relatie tussen verzekering en huidtherapeut zou moeten zijn en dat er meer duidelijkheid moet komen over wat vergoed wordt bij welke verzekering.

Als laatste punt kwam de BIG-wetgeving aan de orde. De politiek heeft onlangs besloten dat laser- lichtbehandelingen worden ondergebracht in een voorbehouden handeling. De politiek stimuleert hiermee dat huidtherapeuten laserbehandelingen uitvoeren. Dit is volledig in lijn met de zorgverzekeraar die uiteraard de kosten zo laag mogelijk wil houden maar wel kwalitatieve zorg wil bieden. Wij als huidtherapeuten  zijn heel blij met deze beslissing.

Na afloop van het gesprek kregen wij nog een rondleiding in de Tweede Kamer, wat een zeer interessante en bijzondere ervaring was. Zo hebben we onder andere een kijkje mogen nemen in de huidige plenaire zaal en in de voormalige plenaire zaal.

Al met al kijken wij terug op een leerzame, inspirerende en succesvolle dag. Wij danken de NVH en Sabine Uitslag voor het organiseren van het werkbezoek aan de Tweede Kamer.